COMISSIONS DE L’AMPA

L’AMPA funciona amb Comissions pel que fa a la Junta Permanent i amb Delegats i/o Delegades pel que fa a la Junta del seu mateix nom.
Cada voluntari/a, siguin vocals o col·laboradors, estan organitzats en diferents comissions i es responsabilitzen de tasques concretes. Així, tenim comissions per cada tema, activitat o projecte i cadascun dels membres manté el compromís d’aportar noves propostes, tecnologies i, a la fi, millores.

Delegats/des

La Junta de Delegats/des, que es convoquen periòdicament, fan possible un pont de diàleg entre la classe (pares i mares dels alumnes) i l’institut escola (coordinadora del cicle corresponent, professorat i direcció) per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Contacte

Qualsevol suggeriment el podeu fer arribar a: ampa@iepladelavella.cat

error: Content is protected !!