Amb l’activitat de Bàsquet volem fomentar i transmetre  els valors propis de l’esport a través d’un procés d’ensenyament-aprenentatge amb el bàsquet com a fil conductor i on els jugadors/es seran els principals protagonistes. Els guiarem des de l’aprenentatge motor al joc passant per situacions on el companyerisme i la col·laboració i el treball en equips seran fonamentals.

error: Content is protected !!