JAZZ FUSIÓ
Horari
Curs de 1r a 6è de primària

Aula de psico i gimnàs de l’escola

Descripció A jazz fusió les nenes i nens venen a ballar i a crear coreografíes amb diferents músiques, ritmes i estils i amb l’ajuda de material creatiu com cintes i pompons les coreografies

Treballem la coordinació, la flexibilitat i l’agilitat  potenciant el treball en grup.

Nom de la Monitora
Preu de l’activitat

DANSA CREATIVA
Horari
Curs P4 i P5

Aula de psico i gimnàs de l’escola

Descripció Primeres passes en la disciplina de la dansa i el ball.
Els nens i nenes de P4 i P5 aprenen a conèixer el seu cos a través de l’expressió corporal.
Es realitzen petites coreografies al llarg del curs amb l’ajuda de material creatiu com ara mocadors, plomes, cintes, …
Nom del Monitor
Preu de l’activitat

Galeria

error: Content is protected !!