ESCACS
Horari
Curs de P5 a 6è  de primària

A la biblioteca de l’escola

Descripció L’objectiu de les classes d’escacs és desenvolupar d’una forma molt amena, una sèrie d’habilitats mitjançant la pràctica dels escacs com a eina pedagògica:
la memòria, la creativitat, el raonament logicomatemàtic, el control emocional, la capacitat d’anàlis i de planificació i la capacitat per resoldre diferents problemes a la vegada.

Fem una lligueta interna per promoure el joc entre els alumnes i es proposen diferents reptes a assolir. Participem també en competicions amb altres escoles.

Nom del Monitor
Preu de l’activitat

Galeria

error: Content is protected !!