En aquesta extraescolar, a través de jocs, exercicis de psicomotricitat i exercicis més tècnics fem que els nens i nenes comencin a conèixer els cops i prenguin contacte amb el que és la base del pàdel.

Es treballen els cops básica així com la postura correcte i col•locació a la pista.

També aprenem a sociabilitzar ja que es tracte d’un esport de caràcter molt social.

error: Content is protected !!