PÀDEL INICIACIÓ
Horari
Curs de 1r a 6è de primària

Pistes de pàdel de la Genera

Descripció Treballem els diferents gestos tècnics, donem a conèixer el reglament d’aquest esport i aprenem a desenvolupar-nos en diferents situacions de partit real.
Al mateix temps, intentem dinamitzar les classes amb 6 nens a pista realitzant diferents jocs on posem en pràctica aspectes tècnics i tàctics del pàdel.
Nom dels Monitors
Preu de l’activitat

PÀDEL AVANÇAT
Horari
Curs De 4t a 6è de primària

Pistes de pàdel de la Genera

Descripció Treballem amb 4 nens a pista tots els gestos tècnics de manera específica i desenvolupem tots els aspectes tàctics d’aquest esport.
Aprenem a gestionar la part mental i treballem el joc amb parella mitjançant situacions de partit.
Nom dels Monitors
Preu de l’activitat

Galeria

error: Content is protected !!