En aquesta extraesoclar, els alumnes entren en el món de la robòtica i la programació d’una forma molt pràctica, mitjançant la construcció amb materials de LEGO Education i la programació amb Scratch. Es realitzen diferents activitats lúdiques, fomentant als nens la vocació científica i tecnològica.

error: Content is protected !!