En aquesta extraescolar, a base de jocs i exercicis de psicomotricitat els alumnes comencen a conèixer la iniciació dels cops del tennis.

Bàsicament treballem els cops de dreta , revés i servei.

error: Content is protected !!