VOLEIBOL
Horari
Curs De 3r a 6è de primària

Pati i gimnàs de l’escola

Descripció El voleibol és un esport d’equip on destaca la tècnica i la cohesió de grup, fonamentals per a la seva pràctica i comprensió.

Aprenem la normativa i les regles bàsiques de l’esport, així com la iniciació tècnica dels diferents tocs necessaris per a la realització d’un partit de mini-volei oficial, remarcant sempre la importància del treball en equip.

Nom de les Monitores
Preu de l’activitat

Galeria

error: Content is protected !!