CONTACTE I HORARIS

Coordinadora: Sonia Ruiz

Tfn: 681211060

Mail: justomenjadorplaavella@gmail.com
Horaris: de 9:00h a 12:00h al despatx de l’AMPA.

El personal és qualificat i està sota la responsabilitat de la Sonia, coordinadora del menjador, a la que podeu adreçar-vos per temes referents al funcionament, faltes d’assistència, administració de medicaments (amb autorització mèdica), dietes especials, tiquets esporàdics, etc… i que us atendrà tots el dies de 9:00h a 12:00h al despatx de l’AMPA.

Així mateix la Sonia és la persona responsable d’administració i a qui us podreu adreçar per domiciliacions, canvis de dades bancàries, etc.
Des de la Comissió de Menjador de l’AMPA es vetlla pel bon funcionament i la gestió del servei, control de les incidències i atenció a les propostes i suggeriments dels pares, en un grup de treball integrat per Empresa/AMPA/Escola.

No dubteu en fer-nos arribar qualsevol suggeriment o dubte que tingueu.

Contacte AMPA: menjador.ampa@iepladelavella.cat

error: Content is protected !!