1.- EDUQUEM MENJANT
El nostre menjador és un servei que ofereix el Consell Escolar i que és gestionat per l’AMPA mitjançant l’empresa Justo Serveis SL www.justoserveis.com, empresa amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la restauració i l’alimentació a escoles (http://www.tribunamaresme.com/2014/10/08/alimentant-els-escolars-amb-el-cor/).
La dieta mediterrània amb productes de qualitat, de temporada, de proximitat i la introducció d’ecològics són prioritaris per a l’empresa.
Educar en alimentació i en temps de lleure, és també objectiu principal, coordinats en tot moment amb el projecte educatiu de l’escola.
 2.- PROJECTE EDUCATIU
El fil conductor d’aquest curs el podeu trobar en el projecte educatiu, on trobareu també els monitors/es de cada curs.
3.- MENÚ ESCOLAR
Supervisat per una dietista, incorpora una proposta de sopar alternatiu per tal de poder orientar a les famílies i crear l’hàbit d’una dieta compensada.
Es disposen menús adaptats (intoleràncies, dietes específiques, celiaquies….) que caldrà comunicar a la Coordinadora amb el justificant mèdic adequat en cada cas. El nostre personal de cuina ha ampliat la formació en aquestes patologies assistint al curs “Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries”.
D’altra banda l’empresa va ser guardonada el 6 de maig del 2015 amb el Certificat del Consell Comarcal del Maresme “Aquí servim productes de la terra del Maresme” (sent la primera empresa en obtenir-ho)  i va tornar a ser guardonada en el 2017.
Cada mes podreu descarregar-vos el menú de l’escola a la nostra web o mitjançant el Facebook i el Twitter de l’Ampa del centre.
 4.- CONTACTE I HORARIS
Coordinadora: Sonia Ruiz
Tfn: 681211060
Mail: justomenjadorplaavella@gmail.com
Horaris: de 9:00h a 12:00h al despatx de l’AMPA.
El personal és qualificat i està sota la responsabilitat de la Sonia, coordinadora del menjador, a la que podeu adreçar-vos per temes referents al funcionament, faltes d’assistència, administració de medicaments (amb autorització mèdica), dietes especials, tiquets esporàdics, etc… i que us atendrà tots el dies de 9:00h a 12:00h al despatx de l’AMPA.
Així mateix la Sonia és la persona responsable d’administració i a qui us podreu adreçar per domiciliacions, canvis de dades bancàries, etc.
Des de la Comissió de Menjador de l’AMPA es vetlla pel bon funcionament i la gestió del servei, control de les incidències i atenció a les propostes i suggeriments dels pares, en un grup de treball integrat per Empresa/AMPA/Escola.
No dubteu en fer-nos arribar qualsevol suggeriment o dubte que tingueu.
Contacte AMPA: menjador.ampa@iepladelavella.cat
 5.- DRETS I DEURES
DRETS – Els nens tenen dret a gaudir d’un espai òptim a on la combinació del temps de l’àpat i de lleure estigui envoltat d’un ambient agradable i que procuri:

  • Respectar el ritme de cada nen/a, afavorint un clima de tranquil·litat
  • Assoliment progressiu d’hàbits personals i alimentaris
  • Resolució de conflictes a través del diàleg, fomentant la bona comunicació i confiança vers l’equip de monitoratge
  • Bon comportament i relacions a taula
  • Seguiment i valoració diari (P3) i Informe trimestral (resta de cursos)

Per fer possible l’assoliment d’aquests objectius entre tots, poder fer una valoració i gaudir d’aquest espai amb els nostres fills, l’empresa ens convida a dinar a dues persones cada dia (exceptuant els dies de jornada continuada). Les reserves es podran fer a partir de l’1 de gener (P3, quan finalitzen el període d’adaptació) i de l’1 d’octubre (resta de cursos).
 DEURES – Pel correcte funcionament del menjador, els nens hauran de complir unes normes que faran possible un bon ambient de convivència i respecte.

  • S’haurà de tenir cura dels espais, les instal·lacions i el material i fer-ne bon ús d’ells
  • Les faltes de respecte o mal comportament cap a un company o monitor/a, seran sancionats
  • Respectar i seguir les indicacions de les monitores

Els possibles conflictes seran recollides en un full d’incidències que es farà arribar als pares.
En casos excepcionals i d’ordre disciplinari greu, la Comissió de menjador (Escola/empresa/AMPA) farà la valoració i possible aplicació de règim disciplinari.
6.- PREUS
La Resolució ENS/1676/2017, de 20 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs corresponent.
 Preu 6,20€ el fix ( 3€ en concepte del servei de cuina i 3,20€ en concepte de personal de cuina, menjador, assegurances i altres).  El preu del pícnic és el mateix que el del tiquet fix (6,20€).
S’entén per alumne/a fix al servei aquell alumne/a que fa ús del servei de menjador 3 dies o més a la setmana.
El tiquet esporàdic es de 6,80€. S’entén per alumne/a esporàdic al servei tot aquell alumne/a que el fa servir dos dies o menys a la setmana.

error: Content is protected !!