FOMENTEM L’EDUCACIÓ EN VALORS

La COMISSIÓ DIVERSITAT I VALORS vol fomentar accions que potenciïn l’educació socioemocional i en valors i contribuir a la millora de la convivència a l’escola.
Entenem l’escola com un espai vital de desenvolupament i convivència on els nostres fills i filles aprenen a ser, conèixer, fer, conviure… un entorn que ha d’afavorir una formació integral com a persones competents capaces d’afrontar els reptes del seu dia a dia.
Creiem que el benestar emocional afavoreix la seva relació amb sí mateixos i amb els altres i afavoreix l’aprenentatge. Per això volem ens agradaria fomentar totes aquelles accions que incideixin en aspectes com la gestió de les emocions, la instauració de valors, l’adquisició d’habilitats socials, la resolució positiva dels conflictes, per una millora de la convivència.
PERQUÈ?
Entenem l’escola com un espai vital de desenvolupament i convivència on els nostres fills i filles aprenen a ser, conèixer, fer, conviure… un entorn que ha d’afavorir una formació integral com a persones competents capaces d’afrontar els reptes del seu dia a dia.
Creiem que el benestar emocional afavoreix la seva relació amb sí mateixos i amb els altres i afavoreix l’aprenentatge. Per això ens agradaria fomentar totes aquelles accions que incideixin en aspectes com la gestió de les emocions, la instauració de valors, l’adquisició d’habilitats socials, la resolució positiva dels conflictes… per una millora en la convivència.
COM?
– ‪Treballant de costat amb l’equip directiu del centre i el professorat per recolzar o impulsar accions que fomentin l’educació socioemocional i en valors en les activitats i relacions escolars (reunions periòdiques amb la Comissió de mestres, participació en les reunions famílies-mestre…)‬
– ‪Promovent la sensibilització i formació del professorat en educació emocional i en valors‬
– ‪Creant un espai de difusió de recursos i activitats relacionades amb l’educació emocional i en valors (articles, difusió d’activitats que afavoreixin l’adquisició de competències emocionals i en valors per a l’alumnat i les seves famílies, …)‬
– ‪Fomentant accions que afavoreixin la convivència (potenciar la relació famílies-escola, resolució positiva de conflictes, foment de valors,…)‬
– ‪Atenent possibles conflictes que puguin sorgir a l’escola per contribuir a resoldre’ls de forma positiva (coordinació amb altres serveis, cercar recursos…)‬

La comissió està constituïda per:

– Pròximament –

Contacte:

Qualsevol suggeriment el podeu fer arribar a: diversitat.ampa@iepladelavella.cat

error: Content is protected !!