CONSTRUIM COMUNITAT EDUCATIVA

L’objectiu general de l’associació es PARTICIPAR, AJUDAR i COL·LABORAR en les funcions i activitats educatives de l’escola.
A més, contribuir a l’assoliment de nivells òptims de qualitat en les activitats en les que els nostres fills i filles participin.
Volem implicar-nos en l’educació dels nostres fills i filles dins l’escola, per aquest motiu treballem amb l’IE per un projecte comú: vetllar per la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.

Organització

L’AMPA està formada per una JUNTA PERMANENT i una JUNTA DE DELEGATS/DES i té participació en el Consell Escolar de l’escola.
La Junta Permanent està formada per Presidència, Vice Presidència, Tresoreria, Secretaria i Vocals:

 • Presidenta: Raquel Gómez
 • Vicepresident: —
 • Secretària: Cristina González
 • Tresorera: Sara Escarra
 • Vocal: Adriana Domínguez
 • Vocal: Mariel Gimeno
 • Vocal: Sònia Alonso
 • Vocal: Elisea Cornejo
 • Vocal: Jennifer Bernat
 • Vocal: Isabel Barranco
 • Vocal: Roser Ribosa

A més, els membres de les comissions som vocals i/o voluntaris de la Junta Permanent.
D’altra banda la Junta de Delegats/des està formada per una representació voluntària de cada classe des d’Infantil fins a l’ESO.
L’AMPA funciona amb Comissions pel que fa a la Junta Permanent i amb Delegats i/o Delegades pel que fa a la Junta del seu mateix nom.

COMISSIONS

Cadascun dels voluntaris/es, siguin vocals o col·laboradors, estan organitzats en diferents comissions i es responsabilitzen de tasques concretes. Així, tenim comissions per cada tema, activitat o projecte i cadascun dels membres manté el compromís d’aportar noves propostes, tecnologies i, a la fi, millores.

DELEGATS/DES

La Junta de Delegats/des, que es convoquen periòdicament, fan possible un pont de diàleg entre la classe (pares i mares dels alumnes) i el centre (coordinadora del cicle corresponent, professorat i direcció) per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Contacte

Qualsevol suggeriment el podeu fer arribar a: ampa@iepladelavella.cat

Projectes i Documentació relacionada

error: Content is protected !!